Chung Cư B6 Giảng Võ

Khu Chung cư D2 Giảng Võ gần các trường nổi tiếng như: Trường PTTH Amstecdam, trường Quốc Tế Pháp Ngữ, trường tiểu học Kim Đồng,

Read More

Chung Cư B6 Giảng Võ

Khu Chung cư D2 Giảng Võ gần các trường nổi tiếng như: Trường PTTH Amstecdam, trường Quốc Tế Pháp Ngữ, trường tiểu học Kim Đồng,

Read More