Blog Entry

אסטרטגיה, משאבים, יכולות ויכולות מבדלות
יש שקף במצגת שמסביר שאנחנו רוצים להרוויח יותר מהמתחרים. איך אנחנו עושים את זה? בעזרת יתרון תחרותי. מה יביא לנו יתרון תחרותי? האסטרטגיות שלנו. בשביל לעצב את האסטרטגיות שלנו אנחנו צריכים לשלב את היכולת המבדלת שלנו מול המתחרים שאותה נוכל למנף ליתרון תחרותי ולהרוויח. איך אנחנו בונים את היכולת המבדלת שלנו? בשביל ליצור את היכולת המבדלת אנחנו משקיעים יכולות ומשאבים.

תפקיד המשאבים
יש שני סוגי משאבים:
משאבים מוחשיים (tangible)- מכונות, קרקע, בניינים, מפעלים, מלאי, כסף, משאבים פיזיים.
משאבים בלתי מוחשיים (intangible)- מוניטין, פטנטים, ידע של עובדים, זכויות יוצרים, משאבים לא פיזיים.

תפקיד היכולות
יכולות זה היכולת לקחת משאבים ולהפוך אותם למשהו. זה התהליכים שקיימים בחברה. למשל היכולת של משרד פרסום הוא להבין את הצורך של הלקוח בצורה מהירה ולהפוך את זה לקמפיין יעיל.

יכולת מבדלת
אי אפשר להסתדר עם משאבים בלי יכולות, אפשר להסתדר לפעמים עם יכולות בלי משאבים אבל בשביל ליצור את היכולת המבדלת צריך את שניהם.

איך אני מקבלת רווחיות? אני יוצר ערך עבור הלקוח שבגינו אני לוקח כסף. אחת השאלות היא איך אנחנו מתרגמים את זה לכסף, לרווחיות. יש מודל איך יוצרים את הערך פר יחידה. יש את העלות (C) של חומרי הגלם יש את המחיר (P) של המוצר ויש את הרווח שלי שזה המחיר פחות העלות (P-C). אבל יכול להיות שהלקוח מוכן לשלם יותר עבור המוצר אם הוא בעל ערך עבורו ולכן אנחנו רוצים ליצור כמה שיותר ערך עבור הלקוח- שירות, איכות, מראה המוצר וכדומה. למשל אם רולדין עושה סופגניות קטנות ומיוחדות ואיכותיות אני מוכנה לשלם עליה 10 ₪ בעוד שאני מוכנה לשלם רק 3 ₪ עבור הסופגנייה הגדולה הרגילה של הסופר.

gzohar.co.il