Blog

מטלה ראשונה- מצגת של 10-15 דקות, 6 שקופיות. צריך לבחור חברה ולבצע את הניתוח החיצוני ולהציג אותו בכיתה. נעשה דיון בכיתה, רק 1-2 ידברו לא כל החמישה, ואח”כ נעשה שינויים קטנים במצגת ונגיש אותה במודל.
שקף 1- בהתחלה יש להגיד משהו על החברה, רקע בכמה בולטים, כדי להבין את הקונטקסט של החברה.
שקף 2- הטמפלט הנתון של הניתוח החיצוני- מתחרים חברות ספציפיות או סוגי חברות, מוצרים תחליפיים, מה הטכנולוגיות, מי הספקים המשמעותיים, מה המגמות העיקריות (פוליטי, כלכלי, רגולציה, תלוי תעשייה), מה האתגרים של אותה תעשייה, איך זה נמכר (ישיר או על ידי מפיצים, דרכי הפצה), איך זה ארוז, איך אני מחלקת את השווקים שלי (לקוחות פרטיים/תעשייתיים) ועוד.
שקף 3- השקף של הקבוצות האסטרטגיות- אפשר לעשות גם בולטים לא בגרף הנתון. לעשות חלוקה של המתחרים לפי כל מיני קטגוריות תלוי תעשייה. למשל תדמית מול מחיר, מכירה בחנות פיזית או אונליין וכדומה. לכל קבוצת מתחרים יש אופי אחר ולפעמים צריך לעשות את הניתוח על תת הקבוצה ולא על כל המתחרים בתעשייה.
שקף 4- התייחסות למודל חמשת הכוחות של פורטר כדי לראות האם השוק רווחי- חדירת מתחרים חדשים, מתחרים קיימים, לקוחות, ספקים, מוצרים תחליפיים. צריך גם לנתח וגם להגיד מה העוצמה של הכוחות כי ככה רואים מה האטרקטיביות של השוק. צריך להשתמש בשלושה צבעים- אדום צהוב וירוק וככה מודדים את עוצמת הכוח. אדום = סכנה ממשית וחזקה, צהוב = סכנה בינונית וירוק = סכנה מעטה וחלשה. בע”פ צריך להסביר למה אנחנו חושבים ככה. שקף 5 + 6- צריך לשים בצד את התעשייה ולהסתכל על החברה שלנו ולראות בהמשך לניתוח הסביבה החיצונית את האיומים וההזדמנויות העיקריים עבור החברה לפי מודל swat- שקופית אחת 5 איומים שקופית שנייה 5 הזדמנויות.
עוד שלושה שבועות יש להגיש את זה! זה שווה 20 נקודות. עתי בודק את המטלה. שקופית ראשונה לשים את שמות חברי הקבוצה ותעודות הזהות. הציון יהיה על ההצגה בכיתה ועל התיקונים שנעשה בעקבות הדיון.

דיברנו על זה שיש ויכוח לגבי מודל SWAT, בין להסתכל על החלק הראשון של המודל- החוזקות והחולשות SW או להסתכל על החלק השני של המודל- האיומים וההזדמנויות OT. כלומר להסתכל פנימה או להסתכל החוצה. בניגוד לפורטר שאמר שצריך להסתכל על הסביבה החיצונית ודיברנו עליו בשיעור שעבר, האמל ואחרים אמרו שצריך להסתכל על הליבה של הארגון, על מה הוא יודע לעשות טוב כי אם נסתכל כל הזמן על הסביבה החיצונית נתבלבל כי היא משתנה כל הזמן (טעמים של לקוחות, כניסת/יציאת מתחרים וכדומה) וכל הזמן נשנה את התוכניות ולא ננשום אז צריך לראות מה קורה בחוץ אבל שהמצפן שלנו יהיה לעשות הכי טוב את מה שאנחנו עושים. על זה נדבר השיעור.

מה עושה את החברה מיוחדת, מה היכולת הזו שאנחנו רוצים לזהות ולשמר אותה כי היא זו שמביאה לנו את היתרון התחרותי. למשל יש במצגת דוגמא של סטרבקס שהתמקדו במותג brand, באיכות של הקפה שנחשב יותר איכותי מאחרים, השבת הארומה של הקפה לסניפים על חשבון מאכלים אחרים שעושים ריח שונה, וביעילות- סגירת סניפים לא מצליחים.
יתרון תחרותי
אנחנו רוצים ליצר יתרון תחרותי לאורך זמן, שנרוויח יותר מהמתחרים לאורך זמן. הפעם מסתכלים פנימה, מה יש בנו שיוכל להביא את הביצועים האלה ואיך נשמר אותו.

click here