Life Cycle

מחזור החיים של התעשייה
אנחנו מנתחים את האטרקטיביות של התעשייה שיש בה מקבץ של מתחרים, אמרנו שהיא משתנה בהתאם לעוצמת הכוחות אבל יש עוד מימד שמשפיע על האטרקטיביות של התעשייה- life sycle, איפה בשלב החיים התעשייה. בכל שלב התעשייה חווה דברים אחרים וזה משפיע על אופי התחרות ועל האסטרטגיה שנבחר.
השלב העוברי Embryonic- כניסה לתחומים חדשים, סטארט-אפ. שלב בו צריך לחנך את השוק לגבי הצורך במוצר. אופי התחרות משתנה כי המתחרים משתפים פעולה בשביל לחנך את השוק בצורך במוצר. למשל איי-רובוט, חילקו סרטונים יחד עם המוצר כדי שיבינו איך משתמשים במוצר.
שלב הצמיחה Growth- התעשייה גדלה בקצב גידול גבוה, יש עדנה לכל המתחרים, כולם נהנים, קשה אפילו לספק את הביקוש הרב.
שלב היציאה Shakeout- השוק גדל וגדל והמפעלים משקיעים ביכולת ייצור כדי לענות על הצורך בגידול השוק ואז קצב הגידול נחלש ואז המפעלים שמייצרים יותר ממה שאפשר למכור מתחילים להתחרות. שלב מאוד אגרסיבי בו חלק מהמתחרים יוצאים מהמשחק ונשארים רק מעט מתחרים.
שלב הבגרות Mature- השוק בשל, יש מעט מתחרים וכל המתחרים נושמים לרווחה.
שלב הדעיכה Decline- התחרות אגרסיבית, יש עלויות גבוהות ואין ביקוש אז מתחרים באגרסיביות מה ששוחק את הרווחיות. נניח תעשיית המחשבים הנייחים או תעשיית העיתונות המודפסת נמצאים בשלב של דעיכה.

המודל הזה מוגבל כי לא כל תעשייה עוברת את כל השלבים ולפעמים השלבים עוברים מאוד מהר. חדשנות ושינוי מאוד משפיעים על מחזור החיים וגורמים למעין מוטציות.

בכללי יש למודלים האלה מגבלות כי בפועל אנחנו יודעים שיש משמעות גם לאופי המתחרה לא רק לאטרקטיביות של התעשייה שמתייחסת למתחרים כמקשה אחת. לא כל המתחרים זהים ויש לזה משקל. נדבר על זה בהרחבה בהמשך.

יש לציין כי צריך להסתכל על עוד מימדים כדי להשלים את התמונה של הכוחות. אחד מהם זה מחזור החיים שהזכרנו בהרחבה. בנוסף צריך להבין את המגמות- יש מגמות שונות שקורות שמשפיעות על כל השוק ואנחנו צריכים להבין אילו מגמות יכולות להשפיע לנו על השוק. כמו כן צריך להבין את האתגרים- מהם האתגרים המהותיים לאותה תעשייה.

click here